Tag Archives: Testare HIV

Testarea la HIV a femeilor însărcinate …

Substanţă chimică otrăvitoare care pune viaţa în pericol de moarte – avertizarea companiei „Sigma Chemichal Inc.” pe ambalajul minuscul de 25 mg de AZT, livrat laboratoarelor de cercetare ştiinţifică.

O asemenea preîntâmpinare, desigur nu o veţi găsi-o pe eticheta medicamentului AZT, care este produs de către „Glazco Smit Kline” sau la recomandarea acestuia, unde o doză zilnică pentru administrare este de 6 ori mai mare.

Ce cunoaştem despre SIDA? – Ceea ce ni se spune în Mass-media…

Ce nu cunoaştem despre SIDA? – Ceea ce în Mass-media nu se vorbeşte…

Testarea la HIV a femeilor însărcinate …

În conformitate cu Legea din 20 aprilie 2007 nr. 23-XVI „cu privire la profilaxia infecţiei

Vom spune adevărul
Vom spune adevărul

HIV/SIDA” găsim:

Articolul 13. Consimţămîntul pentru testarea la marcherii HIV

(1) Testarea la marcherii HIV se face doar în baza consimţămîntului scris, benevol şi informat, al persoanei.

(2) În cazul unui minor, consimţămîntul scris, benevol, pentru testare la marcherii HIV urmează a fi exprimat atît de minor, cît şi de reprezentantul legal al acestuia. În cazul în care este imposibil de a obţine consimţămîntul reprezentantului legal al minorului şi dacă efectuarea testării este necesară pentru minor, este suficient consimţămîntul scris, benevol, al acestuia din urmă.

(3) În cazul unei persoane cu retard mintal, pentru efectuarea testării la marcherii HIV este necesar consimţămîntul scris al acesteia.

(4) În cazul unei persoane lipsite de discernămînt internate într-o instituţie medicală specializată, responsabil de luarea deciziei privind testarea la marcherii HIV este reprezentantul ei legal.

Articolul 15. Interzicerea testării obligatorii la marcherii HIV

(1) Testarea obligatorie la marcherii HIV ca precondiţie pentru angajare, călătorii, acces la servicii medicale, admitere într-o instituţie de învăţămînt este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Sînt interzise toate formele de testare ascunsă.

(2) Testarea la marcherii HIV este obligatorie:

a) la donarea sîngelui, lichidelor, ţesuturilor şi organelor;

b) în baza hotărîrii instanţei de judecată, în cazuri de viol şi punere intenţionată în pericol de infectare a altei persoane, atunci cînd acuzatul nu îşi dă consimţămîntul la testare după consilierea cuvenită.

(23/16.02.2007 Lege cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA //Monitorul Oficial 54-56/250, 20.04.2007)

În acest fel, constatăm că testarea femeilor însărcinate este o încălcare a Legii statului. Aceste testări sunt decizii arbitrare ale doctorilor.

Acum să vă povestesc un caz cutremurător…

Imaginaţi-vă o mamă de 23 de ani, căreia i s-a luat proba de sânge şi i se aduce la cunoştinţă că este infectată cu HIV… Auzind asemenea diagnoză, tânăra a fost atât de tare şocată de această diagnoză, încât timp de câteva zile devenise ca o „legumă”, nu mai avea poftă de viaţă. Următorul pas care a fost făcut a fost AVORTUL, pentru a nu da naştere unui suflet sortit morţii înainte de naştere. După o lună de zile, s-a constatat că de fapt au fost confundate probele de sânge, iar tânăra mamă era absolut sănătoasă…

Iată cum o diagnoză se transformă în călău şi misionar al morţii, apologeţii care dau verdictul fiind plătiţi din banii celor care sunt supuşi pedepsei capitale …

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: